{$secondlevelmenu}

Contact us

SIA Vidzemes Mežsaimnieks

Reg.no. LV44103011653

Legal address: Mētras iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Address: „Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4101

Telephone/fax: + 371 4130527

Mob.tel.: +371 29404550; +371 29175599; +371 29471113

E-mail: lidlauks@lidlauks.lv