{$secondlevelmenu}

Контакты

ООО «Vidzemes Mežsaimnieks»

Рег. № LV44103011653

Юридическийадрес: Mētras iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Фактическийадрес: „Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4101

Телефон/факс: + 371 4130527

Моб.тел.:

+371 29404550 ()

+ 371 29175599 (лесозаготовка, земляные работы, услуги трейлера)

E-почта: lidlauks@lidlauks.lv