Vidzemes Mežsaimnieks

ES atbalsts

Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki”

Jaunas tehnoloģijas sēklu pirms sejās sagatavošanai un sējai

Nr. 18-00-A01620-000051

Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai” 16.pasākums “Sadarbība” 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A01620-000051 izstrādā jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu augu sugu sēklu pirmssējas sagatavošanai un sagatavoto sēklu izsējai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas atrodama šeit.

Sēklām ir liela nozīme ražas iegūšanā, jo tās nodrošina labu sējumu sadīgšanu, veicina veselīgu un produktīvu augu veidošanos, ierobežo sējumu nezāļainību, paaugstina mēslojuma izmantošanas efektivitāti. No agrotehnikas viedokļa būtisks ir sēklu sadīgšanas ātrums. Ja graudaugu sēklas pēc sējas sadīgst 3-7 dienās, tad daudzām ārstniecības un aromātisko augu un dārzeņu sugām raksturīgs ļoti lēns dīgšanas ātrums, piemēram, dillēm, koriandram, timiānam, burkāniem, sīpoliem 21-24 dienas, kliņģerītei līdz 14 dienām. Rezultātā šo sugu sējumos sadīgst nezāles, kuras nomāc lēni dīgstošos kultūraugus, un tās ir grūti ierobežot konvencionālajā un jo īpaši bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Mērķis:

Veicināt sadarbību starp partneriem lauksaimniecības nozarē un pētniecībā, lai:

  – Izstrādātu jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu augu sēklu pirmssējas sagatavošanai;

  – Izstrādātu risinājumus sagatavoto sēklu izsējas tehnoloģijām;

  – Veicinātu nozares konkurētspēju, daloties ar projekta ietvaros gūtajām zināšanām dažādām mērķauditorijām.

Aktivitātes:

  – Sēklu diedzēšanas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā izmēģinājumi ar diedzēšanas vidēm, sēklu apvalkošanas risinājumu mēģinājumi, sēklu pirmssējas sagatavošanas tehnoloģijas prototipēšana;

  – Sēklu izsējas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā diedzēto sēklu testēšana lauka apstrākļos, kā arī jaunu sējas tehnoloģiju izstrāde;

  – Projekta iegūto zināšanu pārnese dažādām mērķauditorijām, tai skaitā informācijas izplatīšana EIP tīklā, partneru tīmekļa vietnēs un semināros.

 

Projekta norise: 2019. gada 1. marts – 2021. gada 28. februāris

Vadošais partneris: Nodibinājums Vides risinājumu institūts

Partneri: SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki”

Projekta administratīvais vadītājs: Valts Līcis, [email protected]

Projekta zinātniskais vadītājs: Ieva Mežaka, [email protected]

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Līdzfinansētāji: Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki

Projekta kopējās finansējums: 99115,02 EUR tai skaitā publiskais finansējums

 

Jaunumi:

26.02.2021.

VRI pētnieki izstrādājuši metodes garšaugu un dārzeņu dīgtspējas paātrināšanai

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki izstrādājuši augu dīgtspējas paātrināšanas metodi. Šī lauksaimniecības metode ļaus vērtīgiem, bet lēni dīgstošiem garšaugiem un dārzeņiem apsteigt nezāles un paaugstināt ražas kvalitāti. Pētījums īstenots sadarbībā ar uzņēmumiem SIA “Vidzemes mežsaimnieks” un SIA “Damuižnieki”.

Vairāk lasi šeit.

 

30.09.2020.

Jaunas tehnoloģijas sēklu dīgtspējas paātrināšanai

Sēklu dīgšanas ātrumam ir nozīmīga loma kā bioloģiskajā, tā konvencionālajā lauksaimniecībā, tāpēc jau kopš 2019. gada Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki kopā ar lauksaimniecības uzņēmumiem SIA “Vidzemes mežsaimnieks” un SIA “Damuižnieki” izstrādā jaunas tehnoloģijas vērtīgu, bet lēni dīgstošu garšaugu un dārzeņu sēklu sagatavošanai un izsējai. 2020. gadā pētnieki testēja jaunās tehnoloģijas lauka apstākļos.

Vairāk lasi šeit.

 

31.03.2020.

VRI pētnieki ar inovatīvām metodēm palīdz garšaugiem un dārzeņiem konkurēt ar nezālēm

Jau kopš 2019. gada marta Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki kopā ar lauksaimniecības uzņēmumu SIA “Vidzemes mežsaimnieks” un SIA “Damuižnieki” izstrādā jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu garšaugu un dārzeņu sēklu pirmssējas sagatavošanai un sēklu izsējai. Par to, kāpēc nepieciešama pirmssējas sagatavošana, kā veicies pētījuma izstrādes iepriekšējās sezonās, ar kādiem izaicinājumiem pētnieki saskārušies un kas plānots nākamajās sezonās, iepazīstināja pētījuma zinātniskā vadītāja Dr. Ieva Mežaka.

Vairāk lasi šeit.

 

26.09.2019.

VRI pētnieki izstrādā jaunu tehnoloģiju garšaugu un dārzeņu sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

  1. gada vasaras sezonā Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki sadarbībā ar SIA “Vidzemes mežsaimnieks” veikuši pirmo izmēģinājumu ciklu sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai lēni dīgstošām augu sugām: dillēm, koriandram, timiānam, kliņģerītēm, burkāniem un sīpoliem.

Vairāk lasi šeit.