Meža īpašumu apsaimniekošana

Slēdzam līgumus ar privātajiem meža īpašniekiem par meža atjaunošanu, kopšanu un mežizstrādi.