Vidzemes Mežsaimnieks

Noderīgas saites

LR Zemesgrāmata: http://www.zemesgramata.lv/

Valsts zemes dienests: http://www.vzd.gov.lv/

Valsts meža dienests: http://www.vmd.gov.lv/

LR Zemkopības ministrija: http://www.zm.gov.lv/

Lauku atbalsta dienests: http://www.lad.gov.lv/

Pasaules dabas fonds: http://www.pdf.lv/

FSC: http://www.fsc.lv/

Meža īpašnieku biedrība: http://www.mezaipasnieki.lv/

SIA Meža īpašnieku konsultatīvais centrs: http://www.mikc.lv/

SIA Foran Baltic: http://www.foranbaltic.lv/