Vidzemes Mežsaimnieks

Mežizstrāde

Meža zāģēšana ar harvesteru LOGSET 5H un kokmateriālu pievešana ar forvarderi LOGSET 4F

Lauksaimniecības pakalpojumi

  • Aizaugušo lauksaimniecības platību rekultivācija
  • Augsnes lobīšana
  • Aršana
  • Zāles pļaušana un smalcināšana

 

Zemes darbi

  • Buldozera pakalpojumi laukumu planēšanai, meža ceļu remontam, utt.